Serwis

Rodzaj naprawy

Przedmiot naprawy

Numer seryjny

Numer dokumentu zakupu

Miejsce zakupu (nazwa i adres firmy)

Opis usterki

Załączniki (zdjecia produktu, dowód zakupu)

Dane osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

E-mail.:

Adres

-------------------------------------------

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.).

Kontakt z naszym serwisem:
e-mail: serwis@alphard.pl
05-600 Grójec
ul. Sportowa 1